Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Het bestuur nodigt jullie graag uit voor de Algemene Ledenvergadering 2018.

Deze zal plaatsvinden op dinsdag 6 maart 2018 vanaf 19:45.

De agenda van de ALV 2018 en de notulen van de ALV 2017 zijn op te vragen via info@tcnijlan.nl.
De financiële jaarstukken zijn vanaf een week voor de vergadering op te vragen via penningmeester@tcnijlan.nl

Graag tot 6 maart.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van T.C. ‘t Nijlân