Beschikbaarheid banen

Zoals jullie wellicht hebben gezien zijn onze gravelbanen nog niet klaar voor gebruik. De late vorst en het natte weer dat volgde zorgt er voor dat de banen nog te nat zijn om te prepareren. Wij hebben bijna dagelijks contact met onze onderhoudspartij om er voor te zorgen dat ze starten zodra dit kan.

Omdat niet alle banen beschikbaar zijn, neemt de druk op de banen toe. Wij zullen jullie per week informeren  over de beschikbaarheid van de banen. Deze is ondermeer afhankelijk van  de competitie en het lessen. Deze week zal de competitie van start gaan, de lessen starten in de week van 9 april.

Voor komende week houdt dit concreet het volgende in:

– Dinsdag 3 april wordt geen competitie gespeeld: zes kunstgrasbanen beschikbaar voor vrij spelen.

– Woensdag 4 april wordt geen competitie gespeeld, deze start per 11 april: zes kunstgrasbanen beschikbaar voor vrij spelen.

– Donderdag 5 april wordt geen competitie gespeeld, alle teams spelen uit: zes kunstgrasbanen beschikbaar voor vrij spelen.

– Vrijdag 6 april wordt er door vier teams thuis competitie gespeeld: alle zes kunstgrasbanen zijn bezet.

– Zaterdag 7 april en zondag 8 april worden de zes beschikbare kunstgrasbanen bezet door competitie.

De beschikbaarheid van de gravelbanen is niet alleen een probleem bij onze club. Ook andere clubs ervaren dit. Ook zij wijken met hun competitieteams naar andere clubs of gebruik maken van inhaaldata. Houdt dit goed in de gaten op de KNLTB app.

T.C. ‘t Nijlân zal komende zaterdag met enkele competitieteams uitwijken naar Stiens en Reduzum.

Wij duimen hard voor droog en zonnig weer. Vanaf medio deze week lijkt het weer te verbeteren.  Wij hopen dan ook zo snel mogelijk met goed nieuws te komen. Tot die tijd vragen wij jullie begrip en geduld. We houden jullie op de hoogte.

Met sportieve groet,

bestuur T.C. ‘t Nijlân