"En dan komt de winter er ook nog overheen"

 

 

Hoe mooi was het om tot begin januari nog op de gravelbanen te kunnen spelen, een historisch hoogtepunt in ons lange bestaan, en op kunstgras zelfs tot en met vandaag. Alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt klasse, we zijn trots op jullie.

Als bestuur willen we jullie zo graag positieve berichten geven over het tennissen op ons park. Het ziet er echter niet al te rooskleurig uit. Sowieso blijven de regels van de overheid tot begin maart zoals ze zijn; geen tennis in onze ballonnen. Nu is de kans tevens heel groot dat de avondklok ook ná 9 februari gehandhaafd blijft. Dit brengt natuurlijk onmiddellijk weer beperkingen met zich mee in de beschikbaarheid van de banen.

Ook voor onze tennisschool Tennislife is dit een “bittere pil”. Bestuur en tennisschool gaan bekijken hoe we de lessen nog enigszins door kunnen laten gaan. Weet dat we er in ieder geval mee bezig zijn, en als we al iets kunnen regelen zal dat van ons allemaal enige opoffering vragen.

En dan komt de winter er ook nog eens overheen. Doordat er vanaf zondag veel sneeuw, harde oostenwind en ijs wordt verwacht, zijn we helaas genoodzaakt de banen te sluiten. De hele week, zolang de kou en vorst aanhoud (ook de vorst in de grond) zullen we niet kunnen spelen. Om er verdrietig van te worden.

De firma Bouma die de banen aanlegt heeft ons geadviseerd de banen te sluiten. Wanneer er sneeuw op ligt zal iedereen dat begrijpen, maar bij dooi ontstaat er een film van water tussen de bovenlaag van de baan en de onderlaag. Deze onderlaag van zand krijgt bij het spelen dan zoveel te voorduren, dat het zandbed “in beweging” komt waardoor ongewenst hobbels en bobbels ontstaan. Deze zijn niet even glad te strijken en zorgen er voor dat we de rest van het seizoen continue last blijven houden van banen vol oneffenheden.

We sluiten het park daarom vanaf zaterdag 16.00 uur af tot in ieder geval zondag 14 februari.  Wanneer daar verandering in komt laten we jullie dat zeker via de geëigende kanalen weten. Hou daarom ook goed de app in de gaten. Er kan mogelijk één uitzondering gemaakt worden, namelijk voor de jongste jeugd. Frank en Rutger zullen in nauw overleg met het bestuur dagelijks bezien of spelen voor “de lichte voetjes” wel mogelijk blijft.

 ALV

We hebben het idee om de Algemene Ledenvergadering (ALV) die voor 9 maart gepland staat, enige tijd uit te stellen. Wettelijk kan dat voor 3 maanden, maar zo ver willen we het niet laten komen. De mogelijkheden om de vergadering digitaal te houden zijn we nu aan het onderzoeken. Het idee is dan om ter voorbereiding van de vergadering alle leden een handzame toelichting op papier te geven zodat iedereen zich goed kan voorbereiden. Ook is het dan gewenst dat op- en aanmerkingen maar ook ideeën, vooraf worden ingestuurd. Dat is de enige manier om een ordentelijke vergadering mogelijk te maken. Wij komen hier zeker nog bij jullie op terug.

Tot zover, het positieve nieuws is dat veel leden van onze vereniging staan te trappelen om te gaan schaatsen! Dus toch nog veel plezier gewenst aan jullie allemaal.

 

Het bestuur T.C. ‘t Nijlân

Nieuws Overzicht