Informatie betreffende de aankomende ALV

ALV TC Nijlan

We zijn als bestuur druk met de aankomende algemene ledenvergadering, er is geen aanmelding voor nodig en eenieder kan de digitale ALV bijwonen door te surfen naar http://alv.tcnijlan.nl, op deze website is rechtsboven een blauwe knop geplaatst ‘‘ALV BIJWONEN’’, door op deze knop te drukken zal de pagina geladen worden waar alle informatie te vinden is om de digitale ALV te kunnen volgen. Het is handig om van tevoren Microsoft Teams geïnstalleerd te hebben (een link om deze te downloaden is ook geplaatst op dezelfde pagina).

Om eenieder van alle informatie te voorzien en om een beeld te geven van de huidige stand van zaken zullen we vanaf vandaag een boekje verspreiden. Ditzelfde boekje is vanaf nu ook online in te zien op de speciale website die is gemaakt voor de Algemene ledenvergadering,

http://alv.tcnijlan.nl scroll naar beneden om het boekje te vinden en te openen.

 

Stemmen

Indien u mee wilt stemmen over de onderwerpen die genoemd staan in het boekje willen wij u vragen om voorafgaand aan de ALV via dezelfde website (alv.tcnijlan.nl) uw stem uit te brengen.  Daarvoor is ook rechtsboven een knop aangebracht waarop staat ‘‘STEMMEN’’ door hierop te klikken zal de pagina met informatie over hoe te stemmen worden geopend. 

 

Vanaf woensdag 12 mei kan er gestemd worden, de stemming eindigt 19 mei

 

Vragen stellen?

Om de digitale ALV zo soepel mogelijk te laten verlopen kunnen er tot 22 mei vragen worden gesteld. Vragen die gesteld worden na de stemperiode (m.a.w. tot 19 mei) worden niet in overweging genomen voor de stemming maar worden naderhand wel meegenomen door het bestuur. Vragen kunnen digitaal gericht worden aan het bestuur via bestuur@tcnijlan.nl of via het contactformulier op alv.tcnijlan.nl/contact

 

Alle vragen zullen beantwoord persoonlijk beantwoord worden en gepubliceerd worden op de website alv.tcnijlan.nl onder het kopje Vraag & Antwoord.

Nieuws Overzicht