Ben jij erbij? a.s. dinsdag vindt de ALV plaats

Beste Leden van T.C. ’t Nijlân, 
Aanstaande dinsdag vindt om19.30 uur de Algemene Ledenvergadering van onze tennisvereniging plaats in ons clubgebouw.Op deze bijeenkomst hebben alle leden van de vereniging het recht om te stemmen en mee te bepalen over de toekomst van onze tennisclub.

Op de ALV worden het gevoerde én het te voeren beleid besproken. Zoals jullie in eerdere berichtgeving hebben meegekregen, heeft er zich het afgelopen seizoen nogal wat afgespeeld en zullen er belangrijke beslissingen gemaakt moeten worden ten aanzien van de toekomst van onze vereniging. Er staan enkele belangrijke punten op de agenda waarover gestemd kan worden. Dit betreft onder andere het vaststellen van nieuwe statuten, een voorstel tot verhoging van de contributie en het vaststellen van een verhoging van de uitgaven voor Padel op T.C. 't Nijlân.
 
De adviescommissie zal een presentatie geven over de problematiek binnen het bestuur, de recente ontwikkeling en de voortgang van dit proces. Wij willen nogmaals de urgentie van de aanvulling op het bestuur benadrukken. Uitbreiding is per direct nodig om als vereniging niet bestuurloos te raken. Als er interesse is kan er contact gezocht worden via bestuur@tcnijlan.nl
 
De complete agenda van de ALV en alle bijbehorende stukken zijn te vinden op de speciale website: https://alv.tcnijlan.nl
 

We zien jullie heel graag a.s. dinsdag om 19:30 in ons clubgebouw. Omdat we in verband met de coronamaatregelen geen nieuwjaarsborrel hebben kunnen geven sluiten we de ALV af met een borrel waarmee we het nieuwe tennisseizoen zullen inluiden. 

 

Wees allen welkom!

Nieuws Overzicht