Het spelen op gravelbanen na de voorjaarsbeurt

De voorjaarsbeurt is achter de rug, het onderhoud vangt aan. Zoals elk jaar, zijn de banen, met behulp van verse gravel en veel mankracht, weer speelklaar gemaakt. Ze zijn reeds meerdere keren gesproeid, gewalst en gesleept. De banen liggen er, als een rood tapijt, uitnodigend bij, voor het eerste spel. Juist deze eerste periode van bespelen is voor het nu aangevangen onderhoud in het nieuwe seizoen, van groot belang.

Wat te doen voor en na het spelen en ook in de weekenden.

  • Geen slidings gedurende de eerste week.
  • Ontstane putjes in de toplaag zo snel mogelijk dichttrappen.
  • Kortom direct herstel van beschadigingen na elke bespeling.
  • Houd toezicht op goed schoeisel.
  • Het slepen van de banen na het spelen is belangrijk en noodzakelijk, zowel in de lengte als in de breedte, tot aan   de hekken toe, zo voorkomen we alg aangroei.

 

Veel sproeien bij droge perioden.
We sproeien s, nacht 2x de gravel door de automatische sproei installatie te gebruiken. Overdag zullen we dit zo nodig handmatig regelen. water is een essentieel bestanddeel voor een goede toplaag.

Wat beslist niet doen.
Dweilen, slepen en vegen met de sponsen door de plassen is slecht, men metselt als het ware de banen dicht. Dus bij plassen op de baan beslist niet spelen.
Iedere speler is verantwoordelijk voor de banen, niet alleen de groudsman en de vrijwilligers.

Nieuws Overzicht