Padel op T.C. 't Nijlân is een feit!

Vrijdag de 13e, voor bijgelovigen een bijzondere dag, zo ook voor T.C 't Nijlân Leeuwarden, voor de padelcommissie geen dag van ongeluk....; Telefoon van @padeltotaal.nl , of ze na het weekend konden starten met het aanleggen van de Padelbanen, het overviel de padelcommissie maar deze kans grepen we natuurlijk met beide handen aan! Met de schop in de grond kunnen we nu zeggen; Padel op Nijlân is een feit! 🥳

Na een zeer uitgebreide presentatie van Johan Westra en Klaas-Jelle Stienstra op de afgelopen algemene ledenvergadering heeft het meerendeel van de aanwezigen voor gestemd op de verhoging van de investering, daarmee konden de plannen worden voortgezet. 

We zullen via de gebruikelijke kanalen iedereen op de hoogte houden van de ontwikkeling en de uiteindelijke oplevering (voorlopige planning is halverwege/eind juli). In verband met de aanleg kunnen er in de komende periode ook graafwerkzaamheden op het park plaatsvinden, dit zal zoveel mogelijk beperkt worden maar is niet onontkoombaar.

Nieuws Overzicht