Stand van zaken bestuur

Wat zijn we blij dat de club weer open mag en we onze junioren en senioren weer mogen verwelkomen op de banen! 

De afgelopen twee maanden waren voor iedereen rare en hectische tijden, zo ook voor de club. En het is nog niet voorbij, we hopen op korte termijn ook de dubbels weer op de banen toe te laten. En niet onbelangrijk, het terras en de kantine te kunnen openen.

Deze hectische tijd is ook aan het bestuur niet voorbij gegaan. Met het vertrek van Peter, Hanna, Tjalling en Andrea is er een gat geslagen in het bestuur. Gelukkig hebben we Frank Kuiper mogen verwelkomen in ons bestuur. Hans van Aalst is tijdens de ALV ook aangetreden als nieuw bestuurslid maar heeft zich helaas vanwege de huidige omstandigheden moeten terug trekken omdat hij zich nu niet voor de volle 100% kan inzetten. Uiteraard heel jammer maar wij steunen hem in dit besluit.

Dat houdt in dat er vier bestuursleden over blijven. In de laatste bestuursvergadering is een duidelijke verdeling gemaakt van taken. De huidige taakverdeling is als volgt:

Jos Klute – accommodatie buiten / ad interim voorzitter
Sieuwke Bosma – penningmeester
Bert Scheper – secretaris
Frank Kuiper – accommodatie binnen (kantine en ballonnen)

Een club als T.C. ‘t Nijlân besturen met vier man is niet haalbaar en niet wenselijk. Vooral in deze tijden waarin het bestuur een grote verantwoordelijkheid draagt en er snel geschakeld moet worden, is de belasting onevenredig hoog met maar vier mensen. Goede invulling van commissies is daarom erg belangrijk, dit stelt het bestuur in staat te besturen en niet te verzanden in uitvoerende taken.
Met de huidige verdeling van posten zijn de belangrijkste posities om de basis draaiende te houden ingevuld. Maar het legt tevens de hiaten bloot. Om als club dat extra’s te bieden hebben we meer handjes nodig in het bestuur. En met meer is het zo veel leuker! 🙂

We doen daarom een dringend beroep op onze leden. Onderstaande twee leuke en uitdagende posten zijn vacant:

PR en communicatie
Jij zorgt dat ‘t Nijlân op de kaart wordt gezet. Dat doen we middels Facebook, Website en de nieuwsbrief. Daarnaast ben je intern het aanspreekpunt voor de PR en Sponsorcommissie en aanspreekpunt voor onze ledenadministrateur. Extern houd je contact met BV Sport, Sportwijk Nijlân en omliggende tennisverenigingen.
Belasting: éénmaal per 6 weken bestuursvergadering, gemiddeld 2 uur per week.

Recreatief tennis senioren/junioren
Jij bent het aanspreekpunt voor de toernooien en activiteiten voor het recreatieve tennis, denk aan de Jumbo Open commissie, Clubkampioenschappen commissie, maar ook de Jeugdcommissie. De commissies zijn zelfsturend en inmenging van het bestuur rondom organisatie is hier weinig nodig. Vragen namens de commissies worden bij jou neergelegd, eventueel ter bespreking in het bestuur. Voorafgaand aan het evenement vindt er vaak afstemming plaats over budgettering. Nadien wordt het evenement geëvalueerd.
Belasting: éénmaal per 6 weken bestuursvergadering, gemiddeld 2 uur per week, verschilt per periode van activiteit.

Vind jij het leuk om de club en haar leden beter te leren kennen en ben je enthousiast om iets te betekenen voor onze mooie club? Kun jij energie, daadkracht en graag ook wat verjonging in het bestuur brengen? Zoek dan vrijblijvend contact met ons en wij praten je heel graag bij!

Mail naar bestuur@tcnijlan.nl

Jouw hulp is hard nodig, we horen heel graag van je!

Met sportieve groet,
het bestuur T.C. ’t Nijlân

Nieuws Overzicht