Competitiereglement wintercompetitie

 

 1. U dient een kwartier voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn
 2. Een wedstrijd duurt 75 minuten (inclusief 5 minuten inspeeltijd).
 3. Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets. Indien een set niet volledig is uitgespeeld, moet ook de stand van deze set worden genoteerd (bijv.: 4-2).
  Bij deuce (40-40) wordt gespeeld voordeel/nadeel tot er game winst is bereikt!
  Een set eindigt wanneer een der partijen zes games heeft gehaald en het verschil in games 2 of meer bedraagt. Bij de stand 5-5 wordt een “tiebreak”gespeeld, die beslissend is voor de setwinst. Het eindsignaal is ook einde wedstrijd.
 4. Per gewonnen set worden twee wedstrijdpunten toegekend. Het bereiken van 5 games in een set levert één wedstrijdpunt op.
 5. De setstanden dient u zelf in te noteren op het daarvoor bestemde uitslagenformulier in de kantine. De wedstrijdleiding zal er voor zorg dragen dat de juiste uitslag op www.toernooi.nl wordt bijgehouden.
 6. Een wedstrijd die buiten de schuld van de wedstrijdleiding niet kan doorgaan, kan niet worden ingehaald.
 7. 1 oktober tot 30 december, waarna er per poule de promotie/degradatie regel in werking treedt. Nummer 8 in de poule degradeert, nummer 1 promoveert . Nummer 7 speelt tegen nummer 2 uit de onderliggende poule een promotie/degradatie wedstrijd.
 8. Vanaf 1 januari tot eind maart wordt er dan weer gestreden in nieuwe poules om het kampioenschap in de eigen poule.
 9. Blijkt de stand aan het eind in evenwicht te zijn, dan treden de volgende regels in werking(volgorde): onderlinge wedstrijd saldo, onderlinge set saldo, onderlinge game saldo en tot slot eventueel totaal gewonnen games.
 10. Een wedstrijdkoppel kan uit meerdere personen bestaan, mits bekend bij de wedstrijdleiding.
 11. Invaller zoeken; zie invalreglement
 12. In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
 13. In de wedstrijdleiding hebben zitting: John Raskeyn en een deelnemer/-ster.
 14. Na deelname bent u automatisch ingeschreven voor het volgende seizoen.
Wintercompetitie Overzicht