Covid 19

Update

Als vervolg op onze eerdere nieuwsbrief ontvang je hierbij de aanvulling/aanpassing op het bestaande protocol. De aanpassingen komen voort uit de door de regering genomen maatregelen d.d. 28 september 2020. Daarnaast volgen wij de adviezen op van de KNLTB. Zij coördineren voor ons het overleg tussen NOC*NSF en het ministerie van VWS. Ook de definitieve noodverordeningen en adviezen van de veiligheidstegio's betrekken wij bij ons beleid. Dit is de link aan naar de website van de KNLTB zodat je, als je dat wilt, ook zelf de informatie kunt volgen. 

 

https://www.knltb.nl/nieuws/2020/09/corona-update-geen-publiek-bij-sportwedstrijden-en-sportkantines-dicht/  

 

  1. Gedurende een periode van (in ieder geval) 3 weken is de bar van het clubhuis gesloten. Consumpties etc. zijn dan ook niet meer verkrijgbaar.
  2. De KNLTB geeft aan dat het tennissen en daarmee de competitie doorgaat. Ook in de ballonnen kan de (winter)competitie gespeeld worden. De KNLTB volgt alle ontwikkelingen en blijft ons informeren. Dit betekent wel dat voor- en nazitten niet kan. Het gebruik van de kleedkamers is beperkt toegestaan. Niet meer dan 4 personen mogen in de kleedruimte aanwezig zijn. Het verdient aanbeveling om je thuis alvast om te kleden en na de wedstrijden direct weer te vertrekken.
  3. De hoofdingang blijft wel open zodat ook van de toiletten gebruik gemaakt kan worden. Helaas is het credo "komen, spelen, gaan". Afstand houden , handen wassen en ontsmetten blijft noodzakelijk
  4. Er mogen geen toeschouwers meer op ons park aanwezig zijn. Ons verzoek is daar allemaal goed op te letten en indien nodig bezoekers te vragen het park te verlaten
  5. Het clubhuis gaan we als wachtlokaal openstellen voor de competitiespelende leden en gasten. Deze openstelling kan onder de strikte voorwaarde dat niet meer dan 30 personen in het clubhuis aanwezig mogen zijn. Dus alleen de gasten of onze leden mogen aanwezig zijn die op dat moment geen (competitie)wedstrijd spelen. Houdt afstand en zorg voor elkaars veiligheid. Ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig.
  6. Consumpties en drankjes zijn zoals gezegd niet verkrijgbaar, de bar is immers gesloten. Wanner je zelf bijvoorbeeld boterhammen meeneemt kan je die natuurlijk gewoon opeten. Meestal hebben teams lekkere hapjes voor de gasten. Dit is nu dus voorlopig niet aan de orde! Alcohol of andere bewustzijn vernauwende dranken:)) zijn ook niet toegestaan.
  7. De aanvoerders van de teams zijn onze vertegenwoordigers c.q. verantwoordelijken. We verzoeken je hun aanwijzingen te allen tijde op te volgen.

Dit zijn de maatregelen zoals deze nu door ons genomen moeten worden. Mocht hier vanuit de overheid nog aanpassingen op doorgevoerd worden, dan laten we je dit zo snel mogelijk weten.

 

Nieuws Overzicht