Een gedenkwaardig jaar zou 2020 sowieso worden!

Hoe we er met z'n allen toch nog het beste van hebben gemaakt!

Een gedenkwaardig jaar zou 2020 sowieso worden. Het bestuur ging zich oriënteren op vervanging van de ballonnen, de betreffende technische installaties en LED-verlichting. Ook Padelbanen stond op ons lijstje. Het herinrichten van ons clubhuis, leggen van een nieuwe vloer, de verbouwing van de douches, het aanpassen van de bar en het verven van houtwerk en muren was toen al in volle gang. Tijdens de ALV van 5 maart jl. kreeg het bestuur toestemming om een lening af te sluiten bij de Waterschapsbank. Kortom we maakten ons op voor een spannend en energiek verenigingsjaar.

Zoals voor zo velen stuurde niet lang daarna de uitbraak van Corona voor leden en bestuur alles "in het honderd". Tennissen was er niet meer bij, het park ging op slot en naar de broodnodige barinkomsten konden we "fluiten". Gelukkig waren alle leden zo sportief om hun contributie gewoon te betalen, heel erg bedankt daarvoor, fantastisch!

De onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen en gebrek aan inkomsten, was voor het bestuur reden om financieel uitermate behoudend te opereren. Ook de gemeentelijke administratieve procedure, zij moet voor het te lenen bedrag garant staan, heeft daaraan bijgedragen. De definitieve garantie is toegezegd, maar nog niet geformaliseerd.

Ons wensenlijstje hebben we dan ook aangepast. Onderzoek en realisatie van de Padelbanen hebben we verplaatst naar 2021. De Padelcommissie en het bestuur zullen de voortgang, mogelijkheden en onmogelijkheden ook komend jaar zorgvuldig afwegen. Ten aanzien van de ballonnen en technische installaties is gekozen voor een gefaseerde aanpak, dus niet alles tegelijk. De ballonnen vormen een belangrijke financiële pijler onder onze clubfinanciën en de vervanging heeft dan ook prioriteit. Voor 2020 is besloten de technische installatie, inclusief behuizing, van ballon 1 te vervangen. Ons bouwclubje, met Olaf, André en Ronald, heeft samen met een groepje vrijwilligers een topprestatie geleverd. Installatie én onderkomen zijn vóór het nieuwe winterseizoen gerealiseerd. De komende tijd buigen we ons over het vervolg van dit project. Vragen als "kunnen de huidige ballonnen nog 1 à 2 jaar mee?", "is het verstandiger eerst de technische installatie van ballon 2 te vervangen?" "Hoe houden we bij iedere keuze de bedijfszekerheid in stand?" houden ons continue bezig. Ook de antwoorden zullen niet in de laatste plaats verband houden met de onzekerheid die Corona, ook in 2021, voor ons met zich meebrengt. 

De LED-verlichting zal zoals het er nu uitziet begin 2021, na garantstelling door de gemeente, aangebracht kunnen worden. We doen daar iedereen een plezier mee en de terugverdientijd is uitermate interessant. Op de (financiële) constructie die we bedacht hebben komen we later in de tijd tijdens de ALV, nog terug.

Voor wat betreft de ALV stellen wij 9 maart 2021 voor. Willen jullie deze datum alvast in je agenda noteren. Natuurlijk moeten we afwachten of we tegen die tijd fysiek bij elkaar mogen komen. Zo niet, dan zorgen wij voor alternatieve manieren. Wij houden jullie op de hoogte.

Het was ook het jaar van de (glibber)gravelbanen. Hoe frustrerend was dat, voor zowel de spelers als het bestuur. We hebben er alles aan gedaan om de banen goed bespeelbaar te krijgen en uiteindelijk is dat ook gelukt. Oorzaak was dat in de periode maart, april en mei, niet op de banen gespeeld kon worden maar deze wel iedere dag met slootwater besproeid moesten worden. De bacteriën in het water konden daardoor lustig groeien en zorgden later in het jaar voor een ondoordringbare en gladde toplaag. De banen zijn in september aangepakt en we besproeien voortaan met schoon water. Het resultaat is dat we tot en met de dag van vandaag kunnen spelen op onze gravelbanen. Wat een prestatie, zeker nu de overdekte banen gesloten zijn.

In de tweede helft van het seizoen mocht er weer gespeeld worden en is er door enkele enthousiastelingen een "Desperado-toernooi" georganiseerd. Wat leuk was dat en iedereen die na lange tijd weer de baan opging trilde van opwinding en plezier. Wat hadden we dit gemist! Helaas was het daarna snel weer afgelopen alhoewel de tennissport er, vergeleken met andere sporten, nog goed van afkwam. Maar de gezelligheid die onze club kenmerkt was en is ver te zoeken geraakt. Zo jammer en de aanblik van het park zonder volle terrassen, zonder een gezellig clubhuis vol reuring en alles met afstand van elkaar  is wel het laatste wat je bij T.C. 't Nijlân verwacht. Laten we hopen dat 2021 ons weer terugbrengt bij hoe het was!

Wat wij als bestuur bijzonder hebben gewaardeerd is de manier waarop bijna iedereen zich heeft gehouden aan de Corona-regels zoals die voor onze vereniging waren opgesteld. Tot op dit moment valt te constateren dat iedereen zijn uiterste best doet om de veiligheidsregels op te volgen. Bedankt iedereen! Ook de nieuwe manier van afhangen heeft er aan bijgedragen,. Soms dwingt de situatie tot aanpassing en dan blijkt dit af en toe zelfs een verbetering te zijn. Uiteraard gaan we bekijken hoe het werkt/heeft gewerkt en waar nodig gaan we verbeteringen doorvoeren.

Beste en lieve leden, dit bericht is een heel korte terugblik op het "rampjaar" 2020, waarin heel veel leuke dingen in het water zijn gevallen. Er is achter de schermen ook hard doorgewerkt door het bestuur en de vaste groep vrijwilligers. Wij willen iedereen daarvoor ontzettend hartelijk bedanken. Ook alle leden die ons door het betalen van de contributie niet in "de kou" hebben laten staan. Hulde! De harde werkers waardoor de infrastructuur, de technische installatie en de nieuwe behuizing kon worden gerealiseerd. Bedankt. Alle groenmannen. Bedankt. Alle gravelmannen. Bedankt. Alle technische AC-mannen. Bedankt. Alle schoonmaakmannen en vrouwen. Bedankt. Alle overige vrijwilligers. Bedankt. Alle leden, mannen en vrouwen, bedankt. Op naar het nieuwe jaar. Het bestuur wenst jullie een gelukkig en gezond maar ook sportief 2021 toe.

Een goed voornemen?

Tot slot, een goede en leuke vereniging als "t Nijlân heeft een enthousiast en betrokken bestuur nodig. Het huidige bestuur kan alle taken niet meer volledig aan, er speelt te veel waardoor er keuzes gemaakt moeten worden en dat is spijtig. Het is de consequentie van het uitblijven van (liefst jongere) leden die een taak in het bestuur ambiëren. Daarnaast hebben enkele bestuursleden aangegeven te willen stoppen met hun werkzaamheden. Een florerende club als T.C. 't Nijlân verdient het om, juist vanuit de best vertegenwoordigde leeftijdscategorie leden (30-45), nieuwe, frisse en enthousiaste bestuursleden te kunnen begroeten. Een ding staat namelijk als "een paal boven water" voor alle moeite en energie die je er in steekt, krijg je heel veel plezier en waardering terug. Laat het je goede voornemen van 2021 worden, je kunt je vanaf nu aanmelden.

Bestuur T.C. 't Nijlân

Nieuws Overzicht